Anàlisis cronològica de la pesca al port de Llançà: període 1977-1996