La millora de la comunicació interna facilita la gestió hospitalària