Tabac i estudiants 3r curs d'infermeria de l'EUI de Girona