Coneixements de reanimació cardiopulmonar (RCP) en infermeria hospitalària