La immobilitat, un risc durant el procés de malaltia. Com tractar-la i prevenir-la