Les funcions de base flotants en càlculs ab initio: Propietats estructurals, grau de flotació i el teorema del virial