Un algorisme per al reconeixement automàtic de grafos dicotomitzants