Aplicació dels inventaris fitosociològics a l'estudi de les suredes catalanes