Caracterització d'un estanyol surgent a la zona de Banyoles: l'estanyol petit de la cendra