Estudi de les variables metereològiques a l'estany de Banyoles