Citació de fraret (Fraternacula arctica, Linnaeus) al Golf de Lleó