Cicatrització de les ferides per cauterització del tegument d'Hirudo medicinalis L