Visualitzant Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica (ETIM) per matèria "Calefacci%C3%B3 -- Intal%C2%B7lacions"