Visualitzant Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica (ETIM) per matèria "Bigues de formig%C3%B3 armat"