Estudi seqüencial al microscopi òptic i electrònic del complex sinaptonèmic en oòcits de rata (Rattus norvegicus)