Comportament dels llits fluïditzants naturals a l'estany de Banyoles