Engegada d'un reactor anaerobi de llit de llots (UASB) per a la depuració de l'aigua residual d'una feculera