Estudi comparatiu dels horitzons orgànics d'un alzinar i d'una pineda de pi roig a l'alta Garrotxa (Girona)