Cartografia dels travertins en formació de l'estany de Banyoles