Avaluació d'indicadors físico-químics de contaminació als recs de sortida de l'estany de Banyoles