Distribució, dinàmica poblacional i caracterització de Pseudomonas syringae, formadors de nuclis de gel i fotopatògens de Pyrus communis a les comarques gironines