Aportació al coneixement de la dinàmica fluvial en la conca del riu Onyar (Girona)