Tres noves surgències a l'estany de Banyoles: IX, X, XI