L'estructura fina de l'espectre de l'hidrogen. De la fórmula de Sommerfeld a l'equació de Dirac