Noves cubetes sorgents a l'estany de Banyoles. VI, VII i VIII