Presència de cristalls d'oxalat de calci en el líquid sinovial d'una malalta renal amb artritis