El Memorial de l'exili: el museu de la tragèdia contínua del nostre temps