El futur de la universitat catalana dins del nou marc europeu.