Primera Assemblea General de Lligams (Febrer 2007)