Visualitzant Número 19 (SG) per autor "Juviny%C3%A0 Canal%2C Dolors"