Estructura de les representacions socials sobre la psicologia durant el transcurs de la carrera