Un model formatiu per al pràcticum de grau. Algunes idees per a la reflexió