Rhode. Caracterització del jaciment i de les produccions dels seus tallers ceràmics

Localització