Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials (segles XV-XVIII)