La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d'obra

Localització