Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900

Localització