El pas del Paleolític Superior a Catalunya i la seva interpretació dins el context geogràfic franco-ibèric

Localització