L'evolució dels models de turisme litoral: el Regne Unit, la Costa brava i Cuba

Localització