Representació qualitativa asíncrona de senyals per a la supervisió de sistemes dinàmics