Cessació de l'hàbit tabàquic en pacients afectats de malaltia vascular cerebral aguda

Localització