Ramon Martí d'Eixalà: un exponent de l'Escola Jurídica Catalana del segle XIX