Contribució al posicionament dinàmic de robots mòbils per mitjà d'un sistema làser