Tensioactius aniònics aplicats al destintatge per flotació de barreges de paper premsa i revista