Síntesi, caracterització i avaluació com a catalitzadors de nous complexos quirals de platí