Síntesi i Reactivitat de nous Macrocicles Nitrogenats Poliinsaturats