Síntesi en dissolució i fase sòlida de nous derivats primidínics amb una alta diversitat molecular