Nous complexos de pal·ladi amb lligands macrocíclics triolefínics. Estructura i aplicacions