Funcions densitat i semblança molecular quàntica: nous desenvolupaments i aplicacions