Processos convectius en un sistema aquàtic natural: l'estany de Banyoles