Sobre el lloc de la filosofia en la societat de la informació i del coneixement